T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL - Şehitkamil Merveşehir Halk Eğitimi Merkezi

İHTİYAÇ DUYULAN KURS BRANŞLARINDAN TAKVİM DIŞI BAŞVURU ONAYI DUYURUSU

İHTİYAÇ DUYULAN KURS MODÜLLERİ İLE İLGİLİ TAKVİM DIŞI BAŞVURULAR ONAYLANACAKTIR.

KURUMUMUZDA GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE İNGİLİZCE A1-A2, ALMANCA A1, SATRANÇ, ZEKA OYUNLARI KURS MODÜLLERİNDE TAKVİM DIŞI BAŞVURU ONAYI YAPILACAKTIR.KURS MODÜLLERİ USTA ÖĞRETİCİLERDE OLMASI GEREKEN NİTELİKLER AŞAĞIDA DETAYLI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR.

ALMANCA A1 EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları kapsamında aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgede yer alan, alan öğretmenleri esas alınarak; A. Öncelikli olarak yaygın eğitim kurumlarına Almanca öğretmeni olarak atanmış öğretmenler görev almalıdır. B. Yaygın eğitim kurumunun kadrolu Almanca öğretmeni bulunmadığı takdirde Millî Eğitim Bakanlığı’nda Almanca öğretmeni olarak atanmış öğretmenler görevlendirilir. C. Programın uygulanmasında Millî Eğitim Bakanlığı’nda Almanca öğretmeni olarak atanmış öğretmenlerden yararlanılamadığı durumlarda aşağıdaki niteliklere sahip öğretmenler görevlendirilebilir:

1) Millî Eğitim Bakanlığı dışından görevlendirilecek öğretmenler için üniversite veya fakültelerin yabancı dil bölümlerinden Almanca mezun olanlardan öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.

2) Üniversite veya fakültelerin diğer bölümlerinden mezun olanlar için;

a) Öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olduğunu ve KPDS/ÜDS/YDS’den 80 ve üzeri puan aldığını veya ÖSYM tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” esas alınarak, diğer uluslararası sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 ve üzeri puana denk gelen Almanca dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.

b) Öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olmayanlar için; i) Almanca dil eğitimi verebileceğine dair uluslararası geçerliliği olan dil öğretim sertifikası ile birlikte ve KPDS/ÜDS/YDS’den 80 ve üzeri puan aldığını veya ÖSYM tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” esas alınarak, diğer uluslararası sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 ve üzeri puana denk gelen Almanca dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler. ii) Yabancı dilde Almanca öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarından mezun olup KPDS/ÜDS/YDS’den 80 ve üzeri puan aldığını veya ÖSYM tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” esas alınarak, diğer uluslararası sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 ve üzeri puana denk gelen Almanca dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.

D. Yukarıda sayılan özelliklerde eğitici bulunamadığı hallerde, söz konusu eğiticilerden KPDS/ ÜDS/ YDS' den 60 ve üzeri puan aldığını belgeleyenler.

İNGİLİZCE A1 VE A2 EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları kapsamında aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgede yer alan, alan öğretmenleri esas alınarak;

A. Öncelikli olarak yaygın eğitim kurumlarına İngilizce öğretmeni olarak atanmış öğretmenler görev almalıdır.

B. Yaygın eğitim kurumunun kadrolu İngilizce öğretmeni bulunmadığı takdirde Millî Eğitim Bakanlığı’nda İngilizce öğretmeni olarak atanmış öğretmenler görevlendirilir.

C. Programın uygulanmasında Millî Eğitim Bakanlığı’nda İngilizce öğretmeni olarak atanmış öğretmenlerden yararlanılamadığı durumlarda aşağıdaki niteliklere sahip öğretmenler görevlendirilebilir:

1) Millî Eğitim Bakanlığı dışından görevlendirilecek öğretmenler için üniversite veya fakültelerin yabancı dil bölümlerinden İngilizce mezun olanlardan öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.

2) Üniversite veya fakültelerin diğer bölümlerinden mezun olanlar için; a) Öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olduğunu ve KPDS/ÜDS/YDS’den 80 ve üzeri puan aldığını veya ÖSYM tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” esas alınarak, diğer uluslararası sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 ve üzeri puana denk gelen İngilizce dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler. b) Öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olmayanlar için; i) İngilizce dil eğitimi verebileceğine dair uluslararası geçerliliği olan dil öğretim sertifikası ile birlikte ve KPDS/ÜDS/YDS’den 80 ve üzeri puan aldığını veya ÖSYM tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” esas alınarak, diğer uluslararası sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 ve üzeri puana denk gelen İngilizce dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler. ii) Yabancı dilde İngilizce öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarından mezun olup KPDS/ÜDS/YDS’den 80 ve üzeri puan aldığını veya ÖSYM tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” esas alınarak, diğer uluslararası sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 ve üzeri puana denk gelen İngilizce dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.

D. Yukarıda sayılan özelliklerde eğitici bulunamadığı hallerde, söz konusu eğiticilerden KPDS/ ÜDS/ YDS' den 60 ve üzeri puan aldığını belgeleyenler.

SATRANÇ BAŞLANGIÇ DÜZEYİ EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ

Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre görevlendirilirler;

1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre herhangi bir alan öğretmeni olarak atananlardan lisans veya lisansüstü eğitimi sırasında Satranç dersi aldığını belgelendirenler,

2. Bakanlıkça açılan Satranç kursu belgesine sahip olan öğretmenler,

3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre herhangi bir alana kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlilerinden Satranç dersi verdiğini belgelendirenler,

4. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge ile herhangi bir öğretmenlik atama alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları/fakülte mezunlarından lisans veya lisansüstü eğitimi sırasında Satranç dersi aldığını belgelendirenler,

5. En az lise mezunu olanlardan, Gençlik ve Spor Bakanlığından veya Türkiye Satranç Federasyonundan en az 1. Kademe Satranç Antrenörlük Belgesini almış olanlar öğretmen/eğitimci olarak görevlendirilir.

ZEKA OYUNLARI BAŞLANGIÇ DÜZEYİ EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ

Kurs Programının Uygulanmasında Eğitimciler Aşağıdaki Öncelik Sırasına Göre Görevlendirilirler;

1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan ‘’Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge"ye göre atanan tüm alan öğretmenlerinden aşağıda belirtilen niteliklerden en az birine sahip olanlar:

a) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce düzenlenen Zekâ Oyunları Eğitici Eğitimi Kursu'nu veya Akıl ve Zekâ Oyunları Eğitici Eğitimi'ni tamamlayanlar,

b) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından verilen Zekâ Oyunları Öğreticiliği Kurs Programı’nı tamamlamış olanlar,

c) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce veya mahalli olarak düzenlenen 2.02.09.01.002 Zeka Oyunları 1 veya 2.02.0901.003 Zeka Oyunları 2 kurs programlarını tamamlayanlar,

d) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından mahalli olarak verilen Akıl ve Zekâ Oyunları Eğitimini tamamlayanlar,

e) Tüm Akıl ve Zekâ Oyunları Federasyonu tarafından verilen 1. Derece, 2. Derece, 3. Derece Zekâ Oyunları Öğreticiliği Sertifikalarından herhangi birisine sahip olanlar. 2. Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlilerinden yukarıda belirtilen kursların herhangi birinde eğitim görevlisi olarak görev yapanlar, 3. Lisans mezunu olup lisans öğrenimi sırasında zekâ oyunları (satranç, hafıza oyunları vb.) dersi aldığını belgelendirenler veya Tüm Akıl ve Zekâ Oyunları Federasyonu tarafından verilen 1. Derece, 2. Derece, 3. Derece Zekâ Oyunları Öğreticiliği Sertifikalarından herhangi birisine sahip olanlar.

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 26.03.2024 - Güncelleme: 26.03.2024 14:43 - Görüntülenme: 45
  Beğen | 0  kişi beğendi